Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Waarom had de oorspronkelijke Belgische vlag horizontale banden?

Dat een grondwet niet altijd even goed up-to-date is, blijkt uit de Belgische. Zo staat er nog altijd geschreven dat onze vlag rood-geel-zwart is. Nu kennen we allemaal de zwart-geel-rode vlag met de verticale banden. Neen, er is geen vergissing gebeurd met de Duitse vlag, maar de oorspronkelijke volgorde is die van de Brabantse vlag, die ons eerste symbool van onafhankelijkheid was.

De Belgische vlag ontstond vlak bij het stadhuis van Brussel. De kleuren zijn bovendien niet lukraak gekozen. Het zwart symboliseert nederigheid, geel rijkdom en voorspoed en rood overwinning. Enkel de volgorde van de kleuren was bepaald, maar de richting waarin ze zouden verschijnen nog niet. Gedurende een aantal jaren veroorzaakt dit verwarring. Pas wanneer het Belgische leger bijna op eigen soldaten schiet omdat ze in de rook van het kanonnengeweld hun eigen vlag niet herkennen tussen de Nederlandse variant, kiezen de Belgen voor de verticale vlag met zwart aan de mast. Vreemd genoeg werd de grondwet nooit aangepast.

Wat was de definitieve datum van de Belgische Onafhankelijkheid?

Het is moeilijk om hier precies één datum op te plakken. Wat zeker is, is dat de onafhankelijkheid door het Voorlopig Bewind werd uitgeroepen op 4 oktober 1830. Over het algemeen wordt deze dag als de officiële datum beschouwd. 

Een aantal andere dagen waren ook cruciaal in het ontstaan van ons koninkrijk. In november werden er verkiezingen gehouden voor een Nationaal Congres. Zij besloten op 22 november dat België een monarchie zou worden, onder heerschappij van een koning. Acht maanden later mocht Leopold van Saksen-Coburg en Gotha zich de eerste Koning der Belgen noemen.

AAN HET WOORD

“De dappere strijd van de Belgen om vrijheid en onafhankelijkheid te verkrijgen, ligt mij erg nauw aan het hart. In het bijzonder omdat Frédéric de Merode, een van mijn voorvaders, hierin een cruciale rol heeft gespeeld, want hij vocht actief mee als verzetsstrijder. Ik hoop dat dit spektakel Belgen en Nederlanders veel kan bijleren over deze turbulente, maar ook boeiende periode.”

Simon De Merode

Waarom wordt onze koning ‘Koning der Belgen’ genoemd?

De geschiedenis leert ons dat koningen en koninginnen vaak door God aangeduid worden. Wanneer een nieuw staatshoofd de troon bestijgt, gebeurt de kroning met een plechtige ceremonie in een kerkelijke context. 

Dat is in België niet zo: koning Filip en zijn voorgangers hebben geen kroon ontvangen in een kerk, maar legden enkel de eed af in de Kamer. Onze eerste koning, Leopold I, werd door het parlement aangeduid. Naar het idee van een volksmonarchie werd er gekozen voor ‘Koning der Belgen’.

Hoe kwam het dat de opera ‘De Stomme van Portici’ de Belgische Revolutie ontketende?

Het Belgische volk stond onder heerschappij van de Hollandse Koning Willem, maar ze waren niet tevreden over zijn beleid. Daar hadden ze verschillende redenen voor: de mislukte graanoogst, het taalbesluit dat het Frans volledig bande en ook de godsdiensttwist tussen Noord en Zuid speelden een rol. 

Op de verjaardag van de koning wordt voor de gelegenheid de opera ‘De Stomme van Portici’ opgevoerd, een stuk over de Napolitaanse opstand tegen de Spaanse bezetter in 1647. Al tijdens het eerste bedrijf was er onrust in de Muntschouwburg. Halfweg de tweede akte sloeg de vlam in de pan. Toen de twee hoofdpersonages, het duet ‘Amour sacré de la patrie’ (‘Heilige liefde voor het vaderland’) zongen, bezorgde dat de hele zaal een extra gevoel van patriottisme.